Etisk guide

Etisk guide i praksis

Etisk guide i praksis
Kommunikasjonsprosedyrer og varsling
Rexel: en ansvarlig bedrift med samfunnsborgerskap
Rexel: en ansvarlig arbeidsgiver og ansvarlige medarbeidere
PDF

HVEM GJELDER GUIDEN FOR?

Den etiske guiden gjelder for alle Rexels medarbeidere.

Rexels medarbeidere omfatter alle ansatte, direktører og styremedlemmer i Rexel-konsernet, filialene rundt om i verden og eksterne bidragsytere, vikarer og nyansatte i Rexel-konsernet.

Rexel ønsker at denne etiske guiden skal være kjent, forstått og brukt av alle medarbeiderne.

Den etiske guiden er et hjelpemiddel for å kommunisere vårt engasjement ovenfor kundene, leverandørene, tjenesteyterne, mellommennene og partnerne våre.

HVORDAN SKAL DEN ETISKE GUIDEN BRUKES?

Medarbeiderne skal lese guiden og eksemplene i vedleggene i sin helhet for å forstå Rexels bedriftskultur og krav når det gjelder forretningsetikk, respekt for og etterlevelse av lover og regler som gjelder for Rexel.

DEN ETISKE GUIDEN:

  • kan videreutvikles for å inkludere nye lover og regler eller svare på lokale problemstillinger.
  • erstatter ikke lover, regelverk eller andre regler som gjelder lokalt. Guiden skal veilede og gi retning for medarbeiderne som på sitt nivå skal påse at handlingene og avgjørelsene deres er i samsvar med den etiske guiden.
  • kan ikke anses som komplett da medarbeiderne kan møte situasjoner som kan være vanskelige å tolke.

SPØRSMÅLENE UNDER KAN HJELPE MEDARBEIDERNE MED Å KJENNE IGJEN OG DERMED UNNGÅ DELIKATE SITUASJONER.

  • Er denne situasjonen dekket i den etiske guiden?
  • Vil avgjørelsen min få negative konsekvenser for Rexel?
  • Tar jeg dette valget helt fritt?
  • Hva mener min faglige og personlige krets om handlingene mine?