Etiikka ja säännösten kunnioittaminen

Tärkeimmät asiakirjat

Hyvä kollega Kuten tiedät, toimimme monimutkaisessa ja pysyvästi muuttuvassa ympäristössä, jossa liiketoiminnalliset ja yhteiskunnalliset kysymykset liittyvät tiiviisti yhteen ja kehittyvät jatkuvasti. Kansainvälisenä yrityksenä vastuullamme on varmistaa, että toimintamme noudattaa aina toimintamaidemme ankarimpia eettisiä normeja. Pääkirjoitus